Müzayede Kuralları

1-) etikoleksiyon, müzayede firmasıdır ve ürünleri alan (“Alıcı”) ve ürünleri satan (“Satıcı”) arasında aracı konumundadır.

2-) etikoleksiyon, üçüncü şahısların ürünlerini açık arttırma yöntemiyle satmaktadır. Yazılı olarak müzayedeye katılanlardan iki kişinin aynı ürüne, aynı peyi verme durumu söz konusu değildir. Ürüne en yüksek peyi veren kişi, ürünü satın almaya hak kazanır. Bir ürüne pey veren tek kişi ise, o ürünü başlangıç fiyatına alır. Şayet birden fazla ise, en fazla pey veren, kendisinden önceki pey verenin aşağıda yazılı arttırma kademeler dâhilinde ilavesiyle süre sonunda ürünü satın almaya hakkı olur. Ürünlerin satıldığı sayfada ürün için yazılan fiyat açılış fiyatıdır ve bu fiyat başlangıç fiyatı olarak kabul edilir. 

3-) Komisyon oranlarımız  alıcıdan ve satıcıdan %10'dur. sözgelimi 100 liraya kazandığınız bir ürün için alıcı 110 lira ödeme yapacaktır.

4-) Müzayedede listelenen ürünler www.etikoleksiyon.com isimli internet adresinde yer alan, ürünlerin her birisi için düzenlenmiş sayfalarda sergilenir. Fotoğraf ve benzeri gibi bütün görsel materyaller rehberlik mahiyetindedir. Eserlerin yer aldığı ilgili sayfalarda  eserlerin tanımı için verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi ve kanaat niteliğindedir. Etikoleksiyon sadece ürünlerin ayıplı olması ve eserlerin internet sayfasında yer alan bilgilerden gözle görülür bir şekilde farklı olması sebebiyle iade kabul eder. Bunun dışında, Alıcı ürünleri müzayedeyi manipüle etmek gibi sebeplerden dolayı iade ederse veya iade sebebiyle pey veren diğer Alıcılar, Satıcılar ve etikoleksiyon zarara uğrarsa, etikoleksiyon o Alıcı’nın üyeliğini engelleme, askıya alma veya Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı fesih etme hakkına sahip olacaktır. Bu durum etikoleksiyon için haklı bir sebep teşkil edecek ve tespitinde hukuksal hak arayışı yoluna gidilecektir. 

5-) Müzayedeye girilen peyler sistem tarafından kayıt altına alınmaktadır.  Yanlış verilen peyler için etikoleksiyon’a bilgi verilmelidir. etikoleksiyon durumun doğruluğunu değerlendirdikten sonra, diğer Alıcıların ve kendisinin zarara uğramaması şartı ile yanlış verilen peyleri iptal edebilir. Bu sebeple peylerin iptali etikoleksiyon’nun inisiyatifindedir. Düzenli olarak pey iptali yapan Alıcı'ların üyelikleri, yazılı uyarı yapılmasına rağmen devam etmesi durumunda hiç bir bildirim yapılmadan etikoleksiyon tarafından askıya alınır.

 

6-) Yeni üyelik açılışında üye hesabına tanımlanan toplam pey limiti her müzayede için 250 TL olarak belirlenmiştir. 250 TL üzerindeki yeni üyelik peylerinde üyenin öncelikle referans belirtmesi ve referansı tarafından yazılı olarak tarafımıza teyit gelmesi gerekmektedir. Referansın yeterli bulunmaması halinde etikoleksiyon firması tüm peyleri iptal etme hakkına sahiptir. Referans olmaması halinde; 250 TL üzerinde pey vermek isteyen üyelerin etikoleksiyon ile irtibat kurarak limit artırım taleplerini yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir. Üyeler tarafından verilen peylerin ve referansın kabulü, etikoleksiyon’un insiyatifi dâhilindedir. Her koşulda yeni üyeliklerde her müzayede için toplam pey üst limiti 1000 TL olarak belirlenmiştir. Haftasonu ve tatil günlerinde açılan üyelikler ilk işgününde aktif hale getirilir. Ayrıca müzayede günleri saat 18:00 sonrasında açılan üyelikler ilk işgünü aktif hale getirilir. Adres bilgileri eksik veya şüpheli olan hesapların limitleri de geçici süre ile bu bilgiler düzeltilinceye kadar kapatılır.

 

7-) Etikoleksiyon, beş (5) gün içerisinde bedelleri ödenmeyen ürünleri iptal etme hakkına sahiptir. Farklı üyeliklerle bu olumsuz davranışın gerçekleşmesi halinde işletmenin manipule yoluyla zarara uğratması sebebiyle etikoleksiyon tarafından kanuni yoldan maddi zarara uğratıldığı için  işlem başlatılır.

8-) Alıcıların satın aldığı ürün veya ürünlerin mülkiyeti, Alıcı ücreti tamamen ödedikten sonra, Alıcı’nın üzerine geçecektir.

9-) Pey veren üyelerin, en yüksek limiti girmesi tavsiye edilmektedir. Üye tarafından verilen en yüksek teklif, üyenin en son rakamı olmak zorunda değildir. Otomatik pey yükseltme sistemine göre; bir başka üyeye ait alt rakamdaki pey, verilen peyi takip eder.

 

10-) Ürün fiyatı kademeli artırım aralıkları;

 

1.            1.-TL ‘den 20.-TL’ye kadar – 1.-TL

 

2.            20.-TL’den 50.-TL’ye kadar – 2.-TL

 

3.            50.-TL’den 100 TL’ye kadar – 5.-TL

 

4.            100.-TL’den 250.-TL’ye kadar – 10.-TL

 

5.            250.-TL’den 500.-TL’ye kadar – 25.-TL

 

6.            500.-TL’den 1.000.-TL’ye kadar – 50.-TL

 

7.            1000.-TL’den 5.000.-TL’ye kadar  – 100 TL

 

8.            5000.- TL’den 10.000 TL’ye kadar – 250 TL

 

9.            10.000.-TL ve üzeri – 500.-TL olarak pey artırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

 

11-) Mezatlarımız sadece internet üzerinden düzenlenmiştir. Online müzayedelerin başlangıç ve bitiş tarih bilgileri ilgili müzayedenin sayfasında belirtilmiştir. Online müzayedelere katılabilmek için www.etikoleksiyon.com adresine üye olmak zorunludur. 18 yaşından küçükler üye olamaz ve müzayedeye katılamazlar.

12-)  Müzayedede satın alınan eserlere ilişkin fatura, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı adına düzenlenir. Faturanın başka bir kişi veya bir şirket adına düzenlenmesi isteniyorsa, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı’nın Şirket’e yazılı olarak talepte bulunması gereklidir. Şirket söz konusu talebi geri çevirme hakkına sahiptir. Şirket, Alıcı’nın bu talebini kabul etse dahi eser(ler)in bedelinin,  Alıcı tarafından bildirilen kişi tarafından zamanında ödenmemesi durumunda, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı, satın alınan eser(ler)in bedelinin tamamını,7. Maddede belirtilen depolama ücretlerini ve Şirket’in satın alınan eser(ler)le ilgili yapmış olduğu bilcümle masrafları ödemekle yükümlüdür.

13-) Üyeler, müzayede katılım sözleşmesinde belirtilen adresinin yasal tebligat adresi olduğunu ve belirtilen telefon ve elektronik posta adresinin halen kullanımda, geçerli ve güncel olduğunu beyan ve kabul eder. Şirket, üyelere posta adresine yazılı olarak göndermek suretiyle bildirim yapabileceği gibi telefon, SMS, elektronik posta, kayıtlı telefon gibi elektronik iletişim kanallarından herhangi biri vasıtasıyla da bildirim yapabilir. Üye, adres, telefon veya elektronik posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri yazılı olarak etikoleksiyon'a bildirilmediği takdirde burada belirtilen adres, numara ve elektronik posta adreslerine yapılacak bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler. etikoleksiyon verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, üçüncü kişi konumundaki servis/hizmet sağlayıcılar nedeniyle bildirimlerin üyeye hiç ulaşmamasından ve/veya geç ulaşmasından ötürü sorumlu değildir. Alıcı vermiş olduğu bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan eder. Beyan ettiği bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanan sonuçlardan etikoleksiyon sorumlu değildir.etikoleksiyon’un yanlış beyanları saptaması durumunda, yanlış beyan veren üyelerin üyeliğini iptal etme veya askıya alma hakkı vardır. 

14-)  Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıflara haiz olmaması, eserlerin orijin itibari ile beyana uygun olmaması, eserlerin üzerinde hukuki bir takyidat bulunması, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan fikri ve sınai hakların ihlali olması veya eserlerin hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumunda hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden satıcı kişiye aittir. etikoleksiyon satıcı için aracı konumunda olduğu durumlar için herhangi bir ayıptan ve zapttan ve benzeri hukuki durumlardan sorumlu değildir.

15-)  Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında düzenlenen, tüketiciye tanınan cayma hakkının, müzayede de satılan ürünün teslim edilmesinden sonra 14 gün içerisinde kullanılması halinde, ürün tüketiciden iade alınır ve ücreti tüketiciye geri ödenir.  Bu durumda etikoleksiyon, tüketiciye geri ödenen satış ücretini, eserlerin satışını talep eden Satıcıdan, etikoleksiyon'a geri ödenmesini talep ederek, Satıcıya rücu etme hakkına sahiptir. Eğer etikoleksiyon, Satıcıya, henüz bir ödeme yapmamışsa, tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde ödemeyi Satıcıya yapmayacak, tüketiciye geri iade edecektir. Tüketiciden iade alınan ürünler ise ürünlerin satışını talep eden Satıcıya iade edilecektir. Satıcı dilerse ürünleri tekrar satma hakkına sahiptir.

16-) İnternet adresinde yer alan bütün görsel materyaller ve yazılar etikoleksiyon'un yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz/kullanılamaz.

 

17-) Sitemize kayıt esnasında verdiğiniz e-mail adresinize ve cep telefonu numaranıza bilgilendirme mesajları gönderebilir. Bunları almak istemiyorsanız behersual@hotmail.com  adresine SMS İPTAL veya E-MAIL İPTAL yazılı mesaj göndermeniz yeterlidir.

 

18-) 6 ay boyunca hesaplarında hareket bulunmayan üyelikler herhangi bir uyarı yapılmaksızın askıya alınır.

 

19-) Müzayede Katılım Sözleşmesinin içerdiği hükümlerden bir kısmının geçersiz olması, diğerlerinin hükümsüzlüğünü etkilemez.

 

20-) Müzayede Katılım Sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

21-) Sitemize üye olan Alıcılar ve Satıcılar etikoleksiyon'a satılması için ürün veren satıcılar burada yazılı şartları kabul etmiş sayılırlar.

 

22-) İşbu Sözleşme etikoleksiyon tarafından tek taraflı bir şekilde değiştirilebilir. İlgili değişiklikler etikoleksiyon tarafından internet sayfası aracılığı ile üyelere duyurulur.